Image
2
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2010