Barka da Zuwa

Shafin Sheikh Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo

Dr MS Lemo

 

Wannan shafi mai albarka yana kawo masu abunda suka shafi al-amuran koyarwar addinin musulunci akan ingantacciyar fahimta ta Ahlussunnah. 

 

Studies in Early Hadith Literature

Fassarar turanci na littafin
دراسات في حديث النبوي  وتاريخ  تدوينه 

Idan ba a manta ba babban Malamin mu ya bada shawarar ina ma za a samu fassararsa da harshen turanci saboda da taimkon ƴan boko domin fuskantar ƙalubalen ake jefa wa hadisi da sunnar Annabi (SAW)

The Sunnah and its role in Islamic Legislation

Fassarar turanci na littafin السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. Idan ba a manta ba babban Malamin mu ya bada shawarar ina ma za a samu fassararsa da harshen turanci saboda da taimkon ƴan boko domin fuskantar ƙalubalen ake jefa wa hadisi da sunnar Annabi (SAW)

الممَالك الإسلاميّة في غَرب إفريقيا تاريخُ النَّشأة وعَواملُ السُّقوطُ

BAYERO UNIVERSITY KANO, CENTRE FOR ISLAMIC CIVILIZATION AND INTERFAITH DIALOGUE The Rise and Fall of Islamic Kingdoms and Empires in West Africa (Delivered in Arabic) الممَالك الإسلاميّة في غَرب إفريقيا تاريخُ النَّشأة وعَواملُ السُّقوطُ ش َكَّت َالممالكَ َالإسلام َيَة َفي َغرب َإفريقيا َنَقلةَ َكبيرةَ َمن َمَتخلََفات َالوثن َيَةَ ِ الإفريق َيةَإلىَحَضارةََإسلام َيَةََزاهرةَ،َوصَعَدتََالبلادََإلىَمعارجَالعلمََوالمعرفةَوا َلَقَدم  سَاعدها َعلى َذلك َطبيعةَ َموقَعها َالجغرافيَ، َوبسالةَ َأهلَها َوإصرارَهم، َوسياسةَ َاَتسمتَ ِِ با ِلَنكةَوالق يوَة تَدََغربََإفريقياَمنَالشَمالَالصحراءََالكبَى،َومنَال َشَّقَالكا ِمَيرونَوبحيرةََتشاد ومنَالجنوبَخَليجََغَينيا،َومنَالغَربَالمحيطََالأطلسي(1). َ
Tags

قصائدي في فقيد الأمة - الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله زربان الغامدي رحمه الله

هذه قصائدي في فقيد الأمة، مع رثائي فيه، أضعها بين يدي تلاميذه وأحبابه ، علها تذكر بشيء من جهوده وكفاحه، قتلها منذ نحو ربع قرن من الزمن. رحمك الله يا شيخي المربي محمد بن عبد الله زربان الغامدي.

Kada Ka Fitar Da Rai

Jinkirin samun biyan bukatarka tare da naciyarka wajen addu'a kada ya zama sanadiyyar debe kaunarka. Allah ya laminta ne zai amsa maka addu'arka a kan abin da ya zaba maka, ba a kan abin da kai ka zaba wa kanka ba; a lokacin da shi ya ga dama, ba a lokacin da kai kake so ba". 

Ibn Ata'illah As-Sikandari, shafi 19.

Neman Addu'a

Neman Addu'a

Assalamu Alaikum Warhmatullah.

'Yan'uwana Musulmi,

1. Kasarmu tana cikin matsananciyar bukatar addu'o'inmu, saboda matsalar tsaro da ta ta'azzara, masu son su wargaza wannan Kasa sun fito haikan don cimma burinsu.

2. Al'ummarmu ta Musulmi a fadin Kasarnan suna bukatar addu'a, yadda matsalolinsu kullum suke ta karuwa, ake kwararar da jininsu a ko'ina ake salwantar da dukiyoyinsu, ake raba su da gidajensu da sana'o'insu.

Tags
Subscribe to