Image
dr
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2021