Karin Bayani
2024 Tafsirin Ramadan 2024

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2024

2023 Tafsirin Ramadan 2023

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2023

2022 Tafsirin Ramadan 2022

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2022

dr Tafsirin Ramadan 2021

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2021

dr Tafsirin Ramadan 2020

Tafisirin da Malam ya gabatar ta Kafafen Sadarwa na Zamani a shekarar 2020

image Tafsirin Ramadan 2019

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2019

mage Tafsirin Ramadan 2018

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2018

alt Tafsirin Ramadan 2017

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2017

xx Tafsirin Ramadan 2016

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2016

alt Tafsirin Ramadan 2015

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2015

alt Tafsirin Ramadan 2014

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2014

alt Tafsirin Ramadan 2013

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2013

alt Tafsirin Ramadan 2009

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2019

alt Tafsirin Ramadan 2012

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2012

2 Tafsirin Ramadan 2010

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2010

1 Tafsirin Ramadan 2008

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2008

1 Tafsirin Mako

Tafisirin da Malam yake gabatarwa duk mako a masallacin Usman bin Affan Gadon kaya Kano

2 Tafsirin Ramadan 2007

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2007