The Sunnah and its role in Islamic Legislation

Fassarar turanci na littafin السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. Idan ba a manta ba babban Malamin mu ya bada shawarar ina ma za a samu fassararsa da harshen turanci saboda da taimkon ƴan boko domin fuskantar ƙalubalen ake jefa wa hadisi da sunnar Annabi (SAW)
Subscribe to sunnah drsani Rijiyar lemon