Tafsirin Ramadan 2021

Image
dr
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a Masallacin Gwallaga Bauchi a shekarar 2021

Tafsirin Ramadan 2020

Image
dr
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar ta Kafafen Sadarwa na Zamani a shekarar 2020

Tafsirin Ramadan 2019

Image
image
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2019

Tafsirin Ramadan 2018

Image
mage
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2018

Tafsirin Ramadan 2017

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2017

Tafsirin Ramadan 2016

Image
xx
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2016

Tafsirin Ramadan 2015

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2015

Tafsirin Ramadan 2014

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2014

Tafsirin Ramadan 2013

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2013

Tafsirin Ramadan 2009

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2019

Tafsirin Ramadan 2012

Image
alt
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2012

Tafsirin Ramadan 2010

Image
2
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2010

Tafsirin Ramadan 2008

Image
1
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2008

Tafsirin Mako

Image
1
Karin Bayani

Tafisirin da Malam yake gabatarwa duk mako a masallacin Usman bin Affan Gadon kaya Kano

Tafsirin Ramadan 2007

Image
2
Karin Bayani

Tafisirin da Malam ya gabatar a masallacin Gwallaga a shekarar 2007